NASI EKSPERCI

Sebastian Michalkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doświadczony menedżer sektora bezpieczeństwa publicznego. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich w Centralnym Biurze Śledczym Policji, lotniskach oraz innych obiektach o charakterze strategicznym.

Certyfikowany Audytor bezpieczeństwa i Compliance Officer, Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony; odbyte szkolenia przeprowadzane przez Scotland Yard i Europol; odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP

Waldemar Bednarczyk

Ponad 22 lata doświadczenia jako Security Manager w polskim oddziale Coca-Cola, studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki, audytor ISO9001, ISO27001.

Zdobył doświadczenie w tworzeniu systemów ochrony, kontroli stanu bezpieczeństwa. Podsiada certyfikaty i szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, zarządzania projektem i sytuacjami kryzysowymi